Умови отримання

Право на отримання кредиту мають:

  • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно
  • неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину)
  • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Термін повернення кредиту - до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку.

Розмір кредиту на будівництво житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю  (далі - нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, без урахування авансу позичальника. Розрахункова вартість 1 кв. метра житла  визначається згідно експертної оцінки. У разі перевищення нормативної площі позичальник сплачує вартість понаднормативної площі житла за рахунок власних коштів.

Розмір   відсоткової ставки за кредитним договором встановлюється правлінням Держмолодьжитла щорічно у розмірі, визначеному виходячи з розрахунку середньозваженої облікової ставки Національного банку України, з урахуванням показників починаючи з 15.04.2009 року по 31 грудня року, що передує плановому, та, за необхідності, додатково не більше 3% (трьох відсотків річних), з подальшим її застосуванням протягом року у цьому розмірі, але не більше діючої облікової ставки Національного банку України на момент прийняття рішення про надання кредиту та додаткового не більше 3% (трьох відсотків річних).

Діюча відсоткова ставка становить  14,1% річних.

Обов’язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність кандидата, яка передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів, залишок середньомісячного доходу  кандидата не може бути меншим, ніж  прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї.

Перевагу в отриманні кредиту згідно з Положенням мають молоді сім‘ї, в яких один із членів сім‘ї (чоловік або дружина) брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення, а також сім‘ї молодих громадян, учасників антитерористичної операції, що загинули у період проведення антитерористичної операції, а також ті кандидати в позичальники, які бажають отримати житло площі, меншої за нормативну площу житла. У випадку, якщо на отримання кредиту претендують декілька кандидатів в позичальники, що обрали житло площі, меншої за нормативну площу житла, перевагу має той кандидат, у якого обрана площа житла для інвестування у розрахунку на одного члена сім‘ї є найменшою.